Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) informujemy Państwa o sposobie przetwarzania przez nas Państwa danych:

*

Przetwarzamy wyłącznie Pani/Pana następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

*

Administratorem danych osobowych jest Gabinet Dietetyki Monika Bigoś, ul. Wyżynna 4T/1B; 30-617 Kraków, NIP 944 202 34 22

*

Dane osobowe są przetwarzane w związku z czynnościami zmierzającymi do realizacji umowy oraz realizacją umowy. Dane osobowe będą przechowywane do dnia wygaśnięcia wszelkich roszczeń pomiędzy stronami umowy. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest podejmowanie czynności przed zawarciem umowy oraz wykonywanie umowy na Pani/Pana rzecz.

*

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia wykonywanie umowy.

*

Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

*

Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

*

Dane osobowe są przekazywane wyłącznie naszym podwykonawcom, tj.dostawcom usług informatycznych.